• Træfældning


  Etablering af bytræer

  Det er betydningsfuldt, at træer der skal bruges som gadetræer har en ret og gennemgående stamme, så det er muligt at løfte kronen. Dermed menes, at der skal være mulighed for at fjerne sidegrene op til en højde på 4,20 m, efterhånden som træet vokser. På den måde kan man give plads under kronens nederste grene, så busser og lastbiler kan passere uden at skade træet. Dette krav gælder, uanset om det er et allétræ eller en hejster, man køber. Der kan tillades lidt større afvigelser hos arter, som er meget vanskelige at få helt rette, fordi de er så stive i veddet. Det gælder f.eks. alle aner af eg, og det gælder for avnbøg, som er uregelmæssig fra naturens hånd.

   

  Sidegrene regnet op til 180 eller 220 cm fra rodhalsen skal være fjernet, når træet sælges som allétræ. Det er muligt at få leveret træer med endnu større stammehøjde, men det skal ske efter specialaftale med planteskolen. For hejsterne gælder der andre regler. De skal have kraftige grene helt fra roden og op til toppen. I begge tilfælde er det vigtigt, at kronens skelet (grensætningen langs hovedaksen) er jævnt og harmonisk fordelt. Det vil sige, at de skal sidde med lige store afstande op langs stammen, uanset, hvor man ser fra. Det vil også sige, at grenene skal pege ret ud fra stammen til alle sider, så der ikke findes huller eller overlapninger i kronen. Har man bestilt en anden standard, skal det naturligvis være den, man modtager. Det er f.eks. muligt - på bestilling - at få leveret træer som har et fladt, vifteformet grenskelet. Den slags træer er forberedt på at blive dyrket som espaliertræer. Ligeledes er det muligt at få leveret træer med terningeformede kroner eller med andre kunstige, geometriske former. Grundreglen om et vel fordelt grenskelet gælder dog i alle tilfælde.

   

  I nogle tilfælde ønsker planlæggeren en kraftig og hurtig tykkelsesvækst på stammen. Det kan skyldes behovet for vindfasthed, og det kan være for at forhindre vandalisme, eller det kan være, fordi et træ med en kraftig stamme nu engang ser mere sundt og livskraftigt ud end ét med en tynd stamme. Det mål nås kun, hvis træet kan skaffe fotosyntese og dermed energi nok til sådan en tykkelsesvækst. Det energioverskud skal komme fra sidegrene på stammen. Men hvis træet udtrykkeligt skal være et allétræ, så må der ikke være sidegrene på de nederste 180 eller 220 cm af stammen. I stedet kan der være de såkaldte safttrækkere på det træ, man ønsker at plante. Det er meget tynde sidegrene på stammen. Det skal ikke misforstås: Kvistene er ikke de oprindelige grene, som for længst er fjernet. Det er i virkeligheden unge vanris, der bliver brugt på denne måde. De bør helst ikke være tykkere end ca. 0,5 cm i diameter. Uden dem og fotosyntesen i deres blade vil man ofte få et stammespinkelt og svækket træ. Man skal selvfølgelig huske at klippe nogle af energikvistene af, så de ikke bliver så tykke, at det giver store sår, når de senere skal fjernes. Det er i virkeligheden en ekstra kvalitet, når disse energikviste findes på stammen, men for det meste fjerner planteskolen dem pr. rutine, før de sender træerne af sted. Derfor kan det være klogt at forlange, at de bliver på træet ved leveringen.

   

  Noget meget centralt, men ofte forsømt, er en kontrol af roden. Det gælder både for container-, klump- og barrodsplanter. Her bruger vi barrodsplanter som eksempel. Der skal være en god fordeling af rødderne. Ikke noget med en ensidig rodudvikling. Rødder skal være jævnt fordelt hele vejen rundt om rodhalsen, og principperne er de samme, som gælder for kronen. Der skal også være et passende forhold mellem stammetykkelse og rodstørrelse. Rodens diameter bør være mindst 4 x stammeomfanget. En 18-20´er skal altså gerne have en diameter i den forgrenede rod på mindst 72 cm. Dette er ikke noget sorteringskrav, men en god tommelfingerregel ved bedømmelsen af rodens kvalitet. Der skal desuden være både tykke og tynde rødder. De tynde rødder skal træet bruge til at skaffe sig vand og mineraler fra jorden. Ganske vist vil en hel del af de tynde rødder visne væk, men det er forholdsvist let for træet at danne nye rødder ud fra helt unge rødder. Derfor er en stor og vel fordelt mængde af fine rødder et kvalitetstegn. De store rødder skal bruges til at danne grundlaget for forankringen af træet i jorden. Overskårne, som de er, kan de ikke opfylde dette formål med det samme, men de danner et grundskelet, som træet kan bygge videre på. Omvendt må der gerne være tegn på, at rødderne har været beskåret tidligere i træets liv.