• Advokater


  Advokater- relevante links

  Sådan forløber en civil retssag - - en folder fra Advokatkæden Ret&Råd. Om grundlæggende regler og principper, der knytter sig til en retssag. Brochuren beskriver også, hvad der forventes af dig som part i en retsag, og hvad det kan koste at føre en retssag. (pdf)
  Oversigt - over hvor man kan få gratis retshjælp på Advokatvagten.dk.
  Retssagers gang - - gennemgået af Familieadvokaten.
  Jura-guide.dk - - er et omfattende opslagsværk, hvor du kan få overblik over de mest almindelige juridiske områder.
  Retsplejeloven - fra Retsinformation (se kapitel 12-15).
  Advokatetiske regler - kan ses på Danske Advokaters hjemmeside.
  Bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater - fra Retsinformation.
  Bekendtgørelse om fri proces - fra Retsinformation.
  Advokatretten - ved Mads Bryde Andersen, 2005.
  Halling-Overgaard, Søren: Advokaters erstatningsansvar, - 2011
  Advokatsamfundets Advokatnøgle - - søg via database efter advokater efter kriterier, du selv opstiller.
  På Advokatopgaver.dk - kan virksomheder og privatpersoner indhente tilbud på løsning af konkrete opgaver fra tre medlemsadvokater, der forinden har haft lejlighed til at tage stilling til, om de har den fornødne kompetence, erfaring og tid til at hjælpe med løsning af den konkrete opgave.
  Alternativ til advokat, portal for juridisk rådgivning