• Advokatforbehold


  Advokatforbeholdet er meget vigtigt at få indført i købsaftalen, inden du underskriver denne. Advokatforbeholdet er en gratis fortrydelsesret for boligkøber, så han/hun kan udtræde af en købsaftale uden at skulle betale noget. 

  Ejendomsmægler vil ofte hurtigt præsentere boligkøber med en købsaftale til underskrift, gerne i en situation med budskaber om det er vigtigt at rykek hurtgit inden boligen går til en anden inetersseret køber.

  Her er det vigtgit at hold ehovedet koldt og sikre sig assistance fra en advokat. I praksis og som oftest fremsender  ejendomsmægleren et køber oplysningsksema, hvor køber kan anføre sin advokat’s kontaktdetajler. Du skal under all eomstændigheder sikre dig, at advokatfebhold fremstår klart og tydeligt af købsafatlen inden du underskriver.

  Det er vil være en god ide at vælge din advokat og orientere denne inden du sætter ham/hende på som advokat.

  Advokatforebholdet vil typsik have en fristr på mellem 2 – 6 dage, indenfor hvlken periode advokaten skal gennemgå handlen, handlens dokumenter og foretag ene gennemgang med dig som køber, så du er fulkdt orienteret om mulige risici og andre relevante forhold ved bolighandlen.

  Under advokatforbeholdet kan køber ændre vilkår, overtagelsedato, ja selv prisen kan ændres ret betydeligt. Der kan ske det, at tilstandsrapporten eller en anden byggeteksin gennemgang afslører fugt i kælderen, eller at der er tinglyste servitutter der forringer boligens værdi. Faktorer der først kommer fo dagens lys ved advokatens gennemgang

  Advokatforbeholdet må ikke forveksles med den lovmæssige fortrydelsesret. Udnyttelse af fortydelseret kan koste 1% af købesummen, hvorfor det er meget bedre aktivt at bentte advokatforebholdet, som er ganske gratis.

  Det vil også være ne god idé at indføre et bankforbehold – uaget at du som køber allerede har fået lånebevis. Du kan nemlig riskere at banken ikke er med på at finansiere den konkrete bolig  - der kan være forhold ved området eller selve boligen der gør, at banken ikke fiansiere den. Generelt bør man have snakket med sin bank, og fåp klare rammer for boligfinansirignen inden man begyunder at se på boligen.

  Almindeligvis er bankforbeholdet en del af advokatforbehold, idet advokaten kan afvise handlen med henvisning til købers økonomi.

  Det vil være en god ide at angive advokaten med kontaktinfo

  Et advokatforbehold kan se ud som dette:

  ”Købers underskrift er betinget af, at købers advokat kan godkende aftalen i dens helhed. Såfremt aftalen ikke godkendes af købers advokat, bortfalder den, og ingen af aftalens parter er herefter bundet over for hinanden.”