• Ældre


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Ældre- relevante links

  Ældre og hjælp - (hjemmehjælp, hjælpemidler, varmetilskud, transport til lægehjælp, helbredstillæg) fra Borger.dk.
  International pension - - en orientering fra borger.dk.
  Værd at vide - - Ældre-sagen orienterer om en lang række emner af interesse for ældre - med henvisninger til relevant lovgivning og myndigheder inden for det enkelte emne.
  Fritvalgsdatabasen - - alle kommuner skal her på siden offentliggøre deres kvalitets- og prismæssige krav.
  Pensionsinfo - giver forbrugerne overblik over alle arbejdsmarkedspensioner, individuelle pensioner og de offentlige pensioner. Kræver password.
  Lov om social service - fra Retsinformation.
  Bekendtgørelse om seniorjob - fra Retsinformation.
  Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger - fra Retsinformation.
  Lov om boliger for ældre og personer med handicap - (ældreboligloven) fra Retsinformation.
  Ejendomsværdiskat - - særlige regler for pensionister. - fra SKAT.
  Værd at vide - : Håndbogen der bør findes i ethvert hjem. Årbog udgivet af Landsforeningen Ældre Sagen.
  Ældreråd - - hver kommune skal have et ældreråd, der bl.a. skal rådgive kommunen i alle ældrepolitiske spørgsmål og høres af kommunen om alle forslag, der angår ældre. Paraplyorganisationen hedder Danske Ældreråd.
  Danske Seniorer - - Landsorganisationen Danske Seniorer er en organisation, som forfølger og blander sig i ældrepolitiske emner.
  SeniorInternettet - - er en meget omfattende linksamling om alt af interesse for ældre.