• AirBNB udlejning


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  AIRBNB Udlejning og regler

  Eftersom flere og flere udlejere via Airbnb glemmer at indberette indtægter fra deres udlejninger, har Skat haft fokus på at få redskaber til at foretage kontrol af dette. I maj 2018 indgik Airbnb en aftale med de danske skattemyndigheder om at indberette værternes lejeindtægter til Skat. 

   

  Ved en aftale indgået senere i Folketinget, sættes der fra den 1. januar 2019 loft over hvor mange dage, der kan foretages udlejning via Airbnb og lignende tjenester. Den nye regel indebærer, at det skattefrie fradrag forhøjes, under forudsætning af, lejeindtægterne indberettes direkte til de danske myndigheder. Formålet med aftalen er primært at opnå beskatning af flere lejeindtægter ved korttidsudlejning som f.eks. via Airbnb.

   

  Det skattefrie afdrag forhøjes til kr. 28.000 årligt for korttidsudlejninger på under en måned af alle typer af helårsboliger og et bundfradrag på 40.000 kroner for udlejning af sommerhuse - forudsat at lejeindtægterne indberettes gennem tredjepart til Skat. Imidlertid bliver kun 60 procent af den indkomst, der overstiger bundfradraget, beskattet som kapitalindkomst.

   

  Fremadrettet er udlejningen begrænset til 70 dage om året. De enkelte kommuner kan give tilladelse til at udleje op til 100 dage om året. De nye regler gælder kun udlejningstjenester som samarbejder med Skat.

   

  Frem til 2021 vil der være en overgangsperiode, hvor du som udlejer selv kan vælge, om du vil følge de nuværende eller nye regler. Fra 2021 bliver det dog et krav, at udlejningen skal ske igennem et bureau, der indberetter indtægten til skat. Ellers kan du kun få minimums bundfradraget på 11.000 kr. om året uanset boligtype og så må du højst udleje 30 dage om året.

   

  Både ejerforeninger og andelsforeninger kan i deres vedtægter have bestemmelser, der fastlægger en kortere udlejningsperiode. I den situation er det vedtægterne, der trumfer den offentlige lovgivning.

   

  Som udgangspunkt har lejere ikke ret til at foretage korttidsudlejning uden en eksplicit tilladelse fra udlejer. Hvis lejer alligevel udlejer hele eller dele af sin lejlighed gennem eksempelvis Airbnb, kan udlejer pålægge lejer at stoppe med udlejningen.

   

  På SKATs hjemmeside kan du beregne, hvad du skal indberette og hvordan: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234798