• Aktindsigt


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Aktindsigt- relevante links

  Reglerne for aktindsigt - er gennemgået af Journalistforbundet
  Aktindsigt i patientjournaler - gennemgået hos borger.dk.
  Se din patientjournal - - med virkning fra 1. januar 2010 er patienters adgang til aktindsigt i egen patientjournal ubegrænset.
  Forvaltningsloven - fra Retsinformation.
  Lov om offentlighed i forvaltningen - fra Retsinformation (Offentlighedsloven).
  Lov om aktindsigt i miljøoplysninger - fra Retsinformation.
  Sundhedsloven - fra Retsinformation (heri om patienters retsstilling).
  Håndbog om åbenhed - - for offentligt ansatte: ytringsfrihed, aktindsigt, tavshedspligt / udarbejdet af Martin Vestergaard og Claus Leick, 2006.
  Betænkning om offentlighedsloven, - bind 1, 2009
  Sagsbehandling i øjenhøjde: - håndbog i offentlig ret ved Bente Hegelund, 2010.
  Åbenhedstinget - ønsker at få gode og praktisk velfungerende løsninger på åbenhed i den offentlige forvaltning, domstole og Folketinget.