• Andelsbolig Advokat


  Skal du købe en andelsbolig, er der mange ting at være opmærksom på. Indholdet i overdragelsesaftalen og andelsboligforeningens vedtægter og økonomi skal tjekkes igennem inde du går videre med købet.

  Den store forskel fra alm. køb af fast ejendom, er, at du som køber af en andelsbolig ikke bliver ejer af boligen, men du bliver indehaver af en anpart af andelsboligforeningen. Du opnår hermed en eksklusiv brugsret til boligen mod en fast månedlig ydelse. Den månedlige ydelse kaldes den månedlige boligafgift.

  Husk advokatforbeholdet - også for andelsboliger

  Som ved almindelige købsaftaler, kan man også få indsat et advokatforbehold i en overdragelsesaftale eller købsaftale på en andelsbolig. Det kan være en meget god idé, især i situationer hvor køber er under tidspres for, at skrive under. Dermed sikres køber mulighed for,m at træde ud af aftalen såfremt advokat eller bank efterfølgende fraråder handlens gennemførsel.

  Andelsboligforeningen vedtægter og generalforsamlingsreferater

  Da man som andelsbolig ejer i virkelighed er medejer af andelsboligforeningen, påvirker andelsboligforeningens historik, regler og beslutninger ens økonomi og muligheder for at bruge sin andelsbolig. Derfor er det meget vigtigt at få gennemgået foreningens vedtægter og de seneste flere generalforsamlingsreferater grundigt, så du bliver gjort opmærksom på eventuelle beslutninger der kan have betydning for eks. din månedlige boligafgift, såvel som for dine muligheder for at få anlagt en altan eller brug af fælles vaskerum mv. Der kan også ligge beslutninger om fremtidige investeringer, ex renovation af bygninger, der kan påvirke din fremtidige månedlige boligafgift.

  Andelsboligforeningens økonomi

  Som andelsboligejer har du lod i og hæfter for foreningens økonomi – som udgangspunkt hæfter man dog ikke for mere end den indskudte kapital, dvs den udbetaling/indskud du lagde for at få andelen. Men det vil ofte være mange penge, hvorfor en grundig gennemgang af økonomi er en meget god idé. I visse foreninger hæfter andelshaverne også personligt og solidarisk, og dermed stpår hele din personlige formue på spil. Det kan være meget risikabelt, især hvor foreningens økonomi ikke er meget solid.