• Arbejdsmiljø


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Arbejdsmiljø- relevante links

  Arbejdstilsynets informationsmaterialer - i form af bl.a. arbejdsmiljøvejvisere, indsatsmaterialer og rapporter.
  Ménberegneren - kan bruges til at beregne, hvor stor en godtgørelse for varigt mén en bestemt skade kan give - fra Arbejdsskadestyrelsen.
  EASY - - Arbejdsskadestyrelsens elektroniske anmeldesystem for arbejdsskader (kræver tilmelding).
  Lov om arbejdsmiljø - fra Retsinformation.
  Regler i arbejdsmiljøet - - hele lovgivningen kan findes på Arbejdstilsynets hjemmeside.
  Ledelse og læring - i organisationer - ved Erik Elgaard Sørensen, 5. oplag 2011.
  Gode trivselsprocesser - : inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø, 2009. Findes også på nettet.
  Konflikter og vold - en farlig udfordring - ved Bjarne Møller, Birgitte Bækgaard Brasch og Karen Thougård Pedersen, 2013.
  Sørensen, Knud Herbert: Succes på alle bundlinjer - : glade medarbejdere, glade kunder, økonomisk overskud. Frydenlund, 2014.
  Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - (NFA) er Arbejdsministeriets sektorforskningsinstitut der bl.a. orienterer om nyheder og udgivelser vedrørende arbejdsmiljø.
  Arbejdsmiljøweb - er en hjemmeside om arbejdsmiljø for alle i den offentlige sektor og finanssektoren.
  Gravid med job - - informationer om arbejdsmiljø til den gravide, til hendes arbejdsgiver og til læger og jordemødre.