• Arbejdsret


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Arbejdsret- relevante links

  Aftalesystemet - fra Leksikon.org.
  Personalegoder - - en pjece fra Beierholm, statsautoriseret revisionsaktieselskab.
  Generobring af Strejkeretten - - historisk artikel fra Det kongellige Bibliotek.
  Sådan forbereder du dig på fyring - 10 skridt der ruster dig til ledighed - fra Jobindex.
  Alle love på det arbejdsretlige område - - se Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.
  Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet - fra Retsinformation (om ansættelsesbeviser).
  Lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer - fra Retsinformation (Funktionærloven).
  Lov om tidsbegrænset ansættelse - fra Retsinformation.
  Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed - fra Retsinformation.
  Lov om arbejdsskadesikring - fra Retsinformation.
  Kristiansen, Jens: Grundlæggende arbejdsret - , 2014.
  Hasselbalch, Ole: Lærebog i ansættelsesret og personalejura - , 2012.
  Personalejura: praktisk arbejdsret - tekst: Jens Paulsen, Bent Ramskov, Søren Ole Nielsen. 2012.
  Hasselbalch, Ole: Tillidsmandsret og repræsentation - , 2013.
  Marstal, Mikael: Bortvisning - suspension og fritstilling - Karnov Group, 2013.
  Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg - er en offentlig myndighed. Nævnet behandler klager inden for arbejdsmiljøområdet.