• Arbejdsret


    Arbejdsret- relevante links

    Aftalesystemet - fra Leksikon.org.
    Personalegoder - - en pjece fra Beierholm, statsautoriseret revisionsaktieselskab.
    Generobring af Strejkeretten - - historisk artikel fra Det kongellige Bibliotek.
    Sådan forbereder du dig på fyring - 10 skridt der ruster dig til ledighed - fra Jobindex.
    Alle love på det arbejdsretlige område - - se Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.
    Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet - fra Retsinformation (om ansættelsesbeviser).
    Lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer - fra Retsinformation (Funktionærloven).
    Lov om tidsbegrænset ansættelse - fra Retsinformation.
    Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed - fra Retsinformation.
    Lov om arbejdsskadesikring - fra Retsinformation.
    Kristiansen, Jens: Grundlæggende arbejdsret - , 2014.
    Hasselbalch, Ole: Lærebog i ansættelsesret og personalejura - , 2012.
    Personalejura: praktisk arbejdsret - tekst: Jens Paulsen, Bent Ramskov, Søren Ole Nielsen. 2012.
    Hasselbalch, Ole: Tillidsmandsret og repræsentation - , 2013.
    Marstal, Mikael: Bortvisning - suspension og fritstilling - Karnov Group, 2013.
    Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg - er en offentlig myndighed. Nævnet behandler klager inden for arbejdsmiljøområdet.