• Arkivadgang


  Arkivadgang- relevante links

  Generel gennemgang af reglerne for arkivadgang - hos Statens Arkiver.
  Om persondata i forbindelse med slægtsforskning - fra Datatilsynet.
  Bestilling og ekspedition af arkivalier - hos Statens Arkiver.
  Arkivlov - fra Retsinformation. Kapitel 6: Om tilgængelighed.
  Slægtsforskerens ABC: - en håndbog for alle som beskæftiger sig med slægtsforskning ved Jørgen Green og Michael Green Schmidt, 2011.
  Statens Arkiver - indeholder oplysninger om hvordan man bruger arkiverne som kilde til lokal- eller slægtshistorie, blanket til ansøgning om adgang til at benytte materiale, som ikke er umiddelbart tilgængeligt samt information om hvad, der arkiveres og hvorfor.
  DR-Regionalen - om foreninger og indgange til slægtsforskning og arkiver.