• Barselsorlov


  Barselsorlov- relevante links

  Barselsorlov - gennemgået af borger.dk
  Barselsorlov - - Fagforbundet HK gennemgår reglerne.
  Onlineselvbetjening vedr. barsel - hos borger.dk.
  Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel - (barselsloven) fra Retsinformation.
  Bekendtgørelse om anmeldelse af fødsler - fra retsinformation.
  Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge - fra retsinformation.dk
  Gravid med job - - Informationer om arbejdsmiljø til den gravide, til hendes arbejdsgiver og til læger og jordemødre.