• Beskæftigelse på særlige vilkår


  Beskæftigelse på særlige vilkår- relevante links

  Job med løntilskud - :læs om mulighederne hos STAR, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
  Lov om fleksydelse - fra Retsinformation.
  Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - fra Retsinformation.
  Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse - fra Retsinformation.
  Vejledning om Lov om aktiv socialpolitik - fra Retsinformation.
  Det du bør vide om kontanthjælp - af Jens Damsø. Sociale publikationer. (Årbog).
  Kontanthjælpshåndbogen - : de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning. (Årbog).
  Nygaard, Ulla: På sygedagpenge - . 2012.
  Et liv i andres hænder - . Om det rummelige arbejdsmarked. 2014.
  Socialret: forsørgelse og beskæftigelse - /forfattere: John Klausen, Trine Schultz, Nina von Hielmcrone. Jurist- og Økonomforbundet. 2015.
  Landforeningen af fleks- og skånejobbere - yder støtte og rådgivning ifht. gældende lovgivning, arbejder for forbedring på og synliggørelse af det rummelige arbejdsmarked og er konsulentservice til kommuner og virksomheder.
  Det Centrale Handicapråd - søger at udbygge og formidle et bredt handicap- og samfundsperspektiv. Rådet blev oprette af Folketinget i 1980.