• Betinget Købsaftale


  Købsaftale betinget af eget salg er en aftale om køb af en ejendom, hvor købet er betinget af salg af købernes ejendom. Købsaftalen indeholder et forbehold om, at den kun er bindende såfremt køber får solgt sin bolig inden for en aftalt periode – typisk et sted mellem 2 – 6 mdr. Formålet med forbeholdet for eget salg er at sikre køber, at denne hverken ender med at stå med 2 boliger eller at stå uden bolig.

  Vi har lavet en oversigt over fordele og ulemper ved en betinget købsaftale for henholdsvis køber og sælger: 

  Jeg er køber
  -og ønsker købe bolig på betingelse af, at jeg får solgt min egen bolig

  Fordele
  • Du får underskrevet en købsaftale på drømmeboligen, hvor vilkår er forhandlet færdigt, dvs overtagelsesdato og pris er på plads.
  • Mulighed for, at undgå at stå uden bolig, eller med 2 boliger i en periode.
  • Med fuldt betinget købsaftale har du boligen ”på hånden” i en nærmere fastsat periode.
  • Selvom boligpriserne stiger, er sælger som udgangspunkt fortsat bundet af den pris der fremgår af købsaftalen
  • Ekstra chance til at komme banen med bud, hvis anden køber skulle dukke op.
  Ulemper
  • Hvis du ikke opnår eksklusiv/fuld betinget købsaftale, men kun forkøbsret, står du reelt svagt, såfremt der skulle dukke nye købere op i perioden frem til dit eget salg.
  • Hvis priserne falder i perioden indtil dit eget salg, vil du fortsat været bundet af den pris der er anført i købsaftalen.
  • Du risikerer at gøre det nemmere for sælger at presse prisen op, såfremt en anden køber skulle dukke op.
  Jeg er sælger
  -og har fundet en køber der betinger handlen af salg af egen bolig.

  Fordele
  • Du får en underskrevet købsaftale på din bolig, og en meget sandsynlig køber til dit hus, der dermed ikke forsvinder igen kort efter.
  • Du kan bruge den betingede aftale til, at presse andre potentielle købere op i pris.
  • Hvis du får indført, at køber ”kun” har en forkøbsret er du frit stillet til, at modtage bud fra andre købere.
  • Selvom boligpriserne falder er køber som udgangspunkt stadig bundet af den pris, der måtte fremgå af købsaftalen – om end kun så længe han/hun får solgt egen bolig.
  • Får køber en forkøbsret, og modtager du et konkurrerende bud i perioden, kan du presse prisen på din bolig op.

  Ulemper
  • Accepterer du fuldt betinget købsaftale, har køber din bolig ”på hånden” i perioden, og du kan ikke indgå aftaler med andre købere.
  • Er købers bolig bolig ikke nem at sælge, skal du undgå en fuldt betinget købsaftale. Det vil blot sætte dit eget boligsalg på pause, med ringe sandsynlighed for endelig salg. Du kan sagtens give købers en ”forkøbsret”, da du kan bruge købsaftalen proaktivt ift andre potentielle købere

  Boligens stand i perioden

  Der kan gå lang tid fra indgåelse af den betingede købsaftale, til I får solgt jeres bolig, og får flyttet ind i den nye bolig. Dermed kan standen af boligen også have ændret sig, da sælger ikke nødvendigvis har vedligeholdt boligen som man kunne forvente. Dette er dog i højere grad et problem ved køb med lang overtagelsesfrist, fremfor i tilfælde med betingede køb, hvor sælger ikke er sikker på, at boligen er solgt. Men uanset hvad, er sælger på vej videre fra boligen, og vil måske ikke holde den så godt som man ellers ville forvente. Derfor kan du som køber overveje, at indføre et forbehold omkring ejendommens stand, især ved køb med lang overtagelsesfrist.

  Stiller banken garanti i en betinget handel?

  Du bør sikre dig, at banken er med på, at du underskriver en betinget købsaftale, der kan udgøre risiko for, da den potentielt kan betyde at du står med 2 boliger i en periode – især hvis sælger får konkurrerende bud i perioden. 

  Alternativ: køb med lang overtagelsesfrist

  Hvis du som køber har luft i økonomien og fået ok fra banken til at kunne sidde med 2 boliger i en kort periode, og er din bolig egnet til at blive solgt hurtigt, bør du overveje at købe med lang overtagelsesfrist fremfor gøre handlen betinget af eget salg. Det gør at du bedre kan forhandle en god pris nu og lukke aftalen på boligen endeligt. 

  Selve forbeholdet og fortrydelsesret

  Det er vigtigt, at forbeholdet for købers eget salg først bortfalder, når fortrydelsesretten for køberen af købers bolig er udløbet og at der er stillet sikkerhed for betaling af købesummen.

  Det er først på dette tidspunkt, at køber har reel sikkerhed for, at købers bolig er solgt. Hvis køber f.eks. har indgået aftale om salg af sin eksisterende bolig med fortrydelsesfristen på 6 hverdage og salget pludseligt bliver annulleret, ville køber løbe en risiko for enten at stå med 2 boliger eller at stå helt uden bolig.

  Beliggenhed for købers egen bolig er vigtig

  En betinget handel er især en mulighed i attraktive boligområder såsom København og Århus. Omsætningshastigheden på boliger her er høj, og der er en stor chance til, at der dukker en anden køber op, hvis ikke man er ret hurtigt til at indgå en aftale.

  Når man underskriver en købsaftale betinget af eget salg, gælder der både fortrydelsesretten samt advokatforbehold. Køb af bolig er for de fleste mennesker den største økonomiske disposition de foretager, og derfor er det helt centralt, at der ikke løbes nogen utilsigtet risiko. Køber bør derfor altid søge uafhængig rådgivning i forbindelse med køb af bolig, herunder rådgivning i forbindelse med forhandling om betingelser og forbehold.