• Betinget Købsaftale


  Kontakt rådgiver

  Modtag tilbud

  Få løst opgaven

  Købsaftale betinget af eget salg er en aftale om køb af en ejendom, hvor købet er betinget af salg af købernes ejendom. Købsaftalen indeholder et forbehold om, at den kun er bindende såfremt køber får solgt sin bolig inden for en aftalt periode – typisk et sted mellem 2 – 6 mdr. Formålet med forbeholdet for eget salg er at sikre køber, at denne hverken ender med at stå med 2 boliger eller at stå uden bolig.

  Det er således vigtigt, at forbeholdet for købers eget salg først bortfalder, når fortrydelsesretten for køberen af købers bolig er udløbet og at der er stillet sikkerhed for betaling af købesummen.
  Det er først på dette tidspunkt, at køber har reel sikkerhed for, at købers bolig er solgt. Det kan være en ulempe for sælger, hvis den betingede aftale betyder, at sælger kan have sit hus stående i flere måneder uden at være sikker på et salg.

  Som sælger kan man i stedet aftale, at køber har forkøbsret til huset. Men at du forbeholder dig ret til at sælge huset til en anden køber, hvis der melder sig én.
  Såfremt sælger får et andet købstilbud på sin bolig, kan han kræve at køber træffer sin endelige beslutning. I så fald er det væsentligt, at der gælder en længere frist for køberen.
  Hvis køber f.eks. har indgået aftale om salg af sin eksisterende bolig med fortrydelsesfristen på 6 hverdage og salget pludseligt bliver annulleret, ville køber løbe en risiko for enten at stå med 2 boliger eller at stå helt uden bolig.

  En betinget handel er også en mulighed i et attraktivt område som København. Omsætningshastigheden på boliger i København er stigende, og der er en stor chance til, at der dukker en anden køber op, hvis ikke man er ret hurtigt til at indgå en aftale.

  Når man underskriver en købsaftale betinget af eget salg, gælder der både fortrydelsesretten samt advokatforbehold. Køb af bolig er for de fleste mennesker den største økonomiske disposition de foretager, og derfor er det helt centralt, at der ikke løbes nogen utilsigtet risiko. Køber bør derfor altid søge uafhængig rådgivning i forbindelse med køb af bolig, herunder rådgivning i forbindelse med forhandling om betingelser og forbehold.