• Biblioteker


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Biblioteker- relevante links

  Biblioteksloven på almindeligt dansk - hos Danmarks Biblioteksforening
  Bibliotekspenge - Kulturstyrelsen informerer om biblioteksafgift
  Kulturstyrelsen - varetager en række opgaver, der er knyttet til udvikling af bibliotekernes virksomhed.
  De vigtigste ophavsretlige bestemmelser for bibliotekerne - udarbejdet af Harald V. Hielmcrone fra Statsbiblioteket.
  Tilmeldingsskema til biblioteksafgift - hos Kulturstyrelsen
  Lov om biblioteksvirksomhed - fra Retsinformation
  Lov om pligtaflevering - fra Retsinformation
  Bekendtgørelse om biblioteksafgift - fra Retsinformation
  Hielmcrone, Harald v.: De vigtigste ophavsretlige bestemmelser: - kort vejledning for biblioteker, 2005
  Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed : - sammenfatning, 2004.
  Kulturstyrelsens hjemmeside indeholder oplysninger om biblioteksvirksomhed i Danmark. - Her findes også andre relevante henvisninger til jura i forbindelse med biblioteksvirksomhed