• Bodeling


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Bodeling

  Når man bliver skilt ophører formuefællesskabet, hvilket betyder, at I skal dele jeres fælles gæld og værdier. Hvis I har fået lavet en ægtepagt, der giver den ene eller begge af jer særeje over bestemte aktiver, skal de pågældende værdier trækkes ud af boet inden delingen. 

  Hvis man ikke kan blive enige om delingen af boet efter en skilsmisse, kan man indbringe sagen for skifteretten. Det koster kr. 400,00 i retsafgift for et indledende møde i retten, som skal betales af den, der indbringer sagen. Et sådan indledende vejledningsmøde varer typisk 1-1 ½ time.

  På mødet vil skifteretten gennemgå jeres aktiver og passiver, som I forinden mødet skal have sendt en oversigt over til skifteretten. Skifteretten vil forsøge at hjælpe jer med at løse jeres uoverenstemmelser, så I kan indgå et forlig om bodelingen. Hvis det lykkes, vil skifteretten afsluttes på mødet. 

  Hvis der derimod ikke kan opnås enighed om bodelingen på det indledende møde, skal skifteretten tage stilling til, om de vil tage sagen under behandling. I så fald udpeger skifteretten en bobehandler. Bobehandleren skal gennemføre delingen af fællesboet i samarbejde med jer og udarbejder i den forbindelse en boopgørelse. Hvis skifteretten henviser sagen til en bobehandler, skal der betales en skifteafgift på 0,5 % af bruttoaktiverne – dog højst kr. 10.000,00. Hertil kommer udgifter til eventuelle vurderinger og salær til bobehandler.

   

  Vælger man at have sin egen advokat med på sidelinien, skal man selv betale salær til denne.

  Man kan ansøge skifteretten om fri proces til bobehandlingen. Hvis du får fri proces, medfører det blandt andet, at du bliver fritaget for at stille sikkerhed for omkostningerne, og at du ikke skal betale din andel af bobehandlerens salær. Du skal dog stadig betale din andel af øvrige omkostninger.

  Du vil som hovedregel ikke kunne få beskikket en advokat, selvom du får fri proces til bobehandlingen. En undtagelse kan dog være, hvis der i sagen er et ekstraordinært højt konfliktniveau.