• Børn og Bopæl


    Bopæl

    Hvis I går fra hinanden eller bliver skilt, skal det besluttes hos hvem jeres fællesbarn skal have bopælsadresse. Hvis I ikke kan blive enige om det, må I bede om Statsforvaltningens hjælp. Statsforvaltningen vil her efter indkalde til et møde og forsøge at ”mægle” mellem parterne. Hvis I fortsat ikke kan blive enige, vil Statsforvaltningen sende bopælssagen i retten. En dommer vil her efter i en retssag træffe afgørelse om, hvor barnet skal bo. I en sådan sag har man muligvis en retshjælpsforsikring, der dækker sagens omkostninger. Hvis ikke, kan man søge om fri proces, hvis man opfylder de økonomiske betingelser. 

    En advokat kan hjælp med:

  • Vejlede om bopælsret og hvad der lægges vægt på, hvis der er uenighed
  • Deltage i møder i Statsforvaltningen
  • Repræsentere dig i en bopælssag i retten
  •