• Børn og Unge


  Børn og Unge- relevante links

  Børn skal også betale - - en pjece fra Justitsministeriet om børns erstatningsansvar.
  Børn,unge og markedsføring - - Forbrugerombudsmanden orienterer.
  Børneattester - - hos borger.dk.
  Børnetestamente - - Danmarks Familieadvokat gennemgår reglerne.
  Børns Vilkårs ForældreTelefon - hjælper med til at afklare problemer og giver dig ideer til, hvordan de kan løses. Rådgiverne er voksne fagpersoner med en uddannelse og erfaring indenfor børneområdet.
  Lov om social service - fra Retsinformation. Kapitel 7 og 8 handler om børn og unge.
  Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. - fra retsinformation.
  Lov om børne. og ungeydelse - fra retsinformation.
  Cyberhus - tilbyder sårbare børn og unge netbaseret rådgivning via chat, brevkasse og debat. Cyberhus er organiseret i landsorganisationen Ungdommens Vel.
  Børnerådet - er et statsligt råd, der skal sikre børns rettigheder.
  Landsforeningen Børn og Samvær - s formål er at forbedre vilkårene for børn, der ikke lever sammen med begge deres biologiske forældre.