• Børne- og Ægtefællebidrag


  ÆGTEFÆLLEBIDRAG / HUSTRUBIDRAG

  Ægtefæller har pligt til at forsørge hinanden, så længe de er gift. I visse tilfælde gælder denne forpligtelse dog også i en periode efter en separation/skilsmisse, idet den ene af ægtefællerne kan være forpligtet til at betale et såkaldt ægtefællebidrag.   Parterne kan selv indgå en aftale om ægtefællebidrag. Kan parterne ikke blive enige, vil retten træffe en afgørelse.   Retten vil i den forbindelse lægge vægt på følgende:

  • Ægteskabets varighed
  • Bidragsmodtagerens behov for bidrag
  • Bidragspligtiges mulighed for at betale bidrag.
    Mens retten træffer afgørelse om selve bidragspligten og bidragets varighed, er det Statsforvaltningen, der fastsætter bidragets størrelse.

  Børne- og Ægtefællebidrag- relevante links

  Børnebidrag - fra borger.dk
  Reglerne for ægtefællebidrag - gennemgået af statsforvaltningerne.
  Børnebidrag - gennemgået af Ankestyrelsen
  Børnebidrag - selvbetjening på nettet.
  Lov om børns forsørgelse - fra retsinformation.
  Lov om en børne- og ungeydelse - fra retsinformation.
  Foreningen far - har til formål at sikre børns og forældres rettigheder i samfundet, således at forældrene ligestilles gennem lovgivning, domspraksis og administrativ praksis.