• Børnebidrag


  Kontakt rådgiver

  Modtag tilbud

  Få løst opgaven

  Børnebidrag

  Børnebidrag er et bidrag som den ene forælder betaler til den anden, hvis de ikke bor sammen. Forældre har pligt til at forsørge sine børn, uanset om man bor sammen med sit barn eller ej.

  Hvis forældrene har barnet boende nogenlunde lige meget, kan man opfylde sin forsørgelsespligt ved enten at betale til de løbende udgifter i barnets dagligdag eller ved at betale børnebidrag til den forælder, der primært har barnet boende. Som forældre kan man selv lave en aftale om bidrag. Hvis man derimod ikke kan blive enige, kan man anmode Statsforvaltningen om at fastsætte bidragets størrelse. Børnebidragets størrelse bliver fastsat udfra den bidragspligtiges indkomst og kan derfor både forhøjes, nedsættes eller helt bortfalde, hvis der sker ændringer i indkomst.