• Børnepasning


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Børnepasning- relevante links

  Børnemiljø - - se en samlet oversigt på Dansk Center for Undervisningsmiljøs hjemmeside.
  Ansøgning om optagelse i dagpasning - på borger.dk (Tjenesten kræver at man vælger kommune).
  Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge - fra retsinformation.
  Lov om folkeskolen - fra retsinformation. Under §3, §36 og §50 finder man lovgrundlaget for skolefritidsordninger.
  Bekendtgørelse om dagtilbud - fra retsinformation
  Daginstitutionernes Landsorganisation - er en service og interesseorganisation for bestyrelser og forældrebestyrelser i selvejende, kommunale og private dagtilbud.
  Landsorganisationen Danske Daginstitutioner - er en organisation, der har til formål at virke for etablering og drift af selvejende institutioner for børn og unge.