• Bofællesskaber og Oldekolle


    Bofællesskaber og Oldekolle- relevante links

    Ældresagens bofællesbase - Ældresagens bofællesbase- landsdækkende fortegnelse over bofællesskaber og seniorboliger med fællesrum fra aeldresageen.dk.
    Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber - fra Retsinformation.
    Max Pedersen - Det store eksperiment : hverdagsliv i seniorbofællesskaberne, 2013.
    Margrethe Kähler - Alle tiders boliger : boligpolitisk debatoplæg, 2007.