• Den Nye Ferielov


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Den nye ferielov

  1. september 2020 får vi en ny ferielov, men allerede inden den træder i kraft, kan den få betydning for dine ferier. Med den nye ferielov har du samme ret til ferie, som du har i dag. Der vil fortsat være to former for feriebetaling, nemlig ferie med løn og ferietillæg eller ferie med feriegodtgørelse.

  Er du ny på arbejdsmarkedet, kan du med den nye ferieordning holde ferie tidligere end nu, hvor der i visse tilfælde kan gå op til 1,5 år, før du har ret til ferie med løn.

  Den nye ferielov indeholder nogle overgangsregler, som betyder, at man optjener færre feriedage i 2019. I Danmark er der i dag forskudt ferie. Det betyder, at lønmodtageren optjener ferie i kalenderåret fra 1. januar til 31. december, men at ferien først kan afholdes fra 1. maj til 30. april året efter. Der kan dermed gå op til 16 måneder, fra ferien optjenes, til ferien kan afholdes.

  De feriedage, du optjener i overgangsperioden fra september 2019, til den nye ferielov træder i kraft samme dato i 2020, bliver indefrosset.

  Optjeningsperioden varer i dag fra januar til september. Fra 2020 vil din ferie derimod både optjenes og skulle afholdes fra september til september.

  Du kan altså ikke bruge de feriedage, men får dem udbetalt, når du går på pension. Skal man være strategisk, kan man allerede lægge lidt ferie til side nu. Ellers risikerer man til maj 2020 kun stå med cirka 16 feriedage på kontoen.

  Når den nye ferielov træder i kraft i september 2020, går din feriekonto i nul, medmindre du får overført nogle af dine optjente feriedage. Som tommelfingerregel kan du overføre fem feriedage/år.

  Med den nye ordning optjener lønmodtageren sin ferie på 12 måneder: 2,08 feriedage/måned. Ferien kan dog afholdes i 16 måneder, dvs. at ferie optjenes 1. september til 31. august og kan afholdes 1. september til 31. december. I den nye ferielov er der mulighed for at holde ferie på forskud. Hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver, har du mulighed for at holde ferie inden du har optjent den.

  Hvis du stopper hos arbejdsgiveren inden ferien når at blive optjent, vil arbejdsgiverne have mulighed for at modregne værdien af den afholdte ferie i tilgodehavende løn.

  Ferietillægget vil blive udbetalt anderledes med den nye ferielov, fordi ferietillægget ikke vil kunne udbetales ved ferieårets start i et system med samtidighedsferie.

  Derfor vil ferietillægget skulle udbetales enten samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder, eller 2 gange årligt, dvs. for perioden fra 1. september til 31. maj vil ferietillægget blive udbetalt sammen med lønnen for maj måned, mens ferietillægget for den resterende del af ferieåret, vil skulle udbetales sammen med lønnen for august måned.