• Digitalisering i det offentlige


  Digitalisering i det offentlige- relevante links

  NemHandel - - fakturablanket bruges ved indberetning af faktura eller kreditnota direkte til en myndighed eller offentlig institution.
  Lov om Offentlig Digital Post - fra Retsinformation.
  Den digitale vej til fremtidens velfærd. - Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015, 2011.
  Begyndelsen: - på tærsklen til en digital revolution ved Henrik Amsinck, 2014.
  Digitaliseringsstyrelsen - står i spidsen for digitaliseringen af Danmark og har ansvaret for at implementere regeringens digitale ambitioner og sikre national udbredelse af velfærdsteknologi i den offentlige sektor.
  Digitaliser.dk - er et netværket med formålet at give deltagerne mulighed for at deltage i netværk med kollegaer fra andre kommuner og drøfte aktuelle problemstillinger for den offentlige digitalisering.