• Dyrevelfærd


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Dyrevelfærd- relevante links

  EU´s målsætning for sundhedstilstanden hos dyr anvendt i fødevareproduktionen - fra EU-kommissionen på engelsk
  Det Dyreetiske Råd - informerer om lovgivning og regler vedr. dyrevelfærd udtaler sig overordnet om dyreværn.
  Anmeld vanrøgt af dyr - til Dyrenes Beskyttelse.
  Bekendtgørelse af mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr - fra Retsinformation.
  Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport - fra Retsinformation.
  Lov om hold af slagtekyllinger - fra Retsinformation.
  Lov om dyreforsøg - fra Retsinformation.
  Husdyrhold: - adfærd, velfærd og etik ved Mette Giersing, 2006.
  Waage, Jacob Nygaard: Dyreforsøgsloven, - 2008
  Dyrenes Beskyttelse - er en forening som arbejder for alle dyrs velfærd.
  World Animal Protection Danmark - er en dansk side fra en international organisation, der arbejder på lokalt niveau med dyrebeskyttelse