• Ejendomsmægler


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Ejendomsmægler

  Boligmarkedet i Danmark er præget af de store ejendomsmægler-kæder såsom Home, EDC, Danbolig, Estate og Lokalbolig, såvel som en række mindre selvstændige ejendomsmæglere. I modsætning til markedet i eks. UK og USA, er udbredelse og brug af købermæglere ganske begrænset. I Danmark er ejendomsmægleren primært sælgers repræsentant. Eftersom de fleste formidlingsaftaler er bundet op på et evt salg af boligen, er ejendomsmægleren også motiveret af dette, selvom det måske ikke altid er i sælgers interesse. Det drejer sig om tilfælde hvor ejendomsmægleren går efter en handle, uanset om prisen skal presses langt ned. Det bør man som boligsælger være sig bevidst.


  Ejendomsmæglerne virke er reguleret i  "Lov om formidling af fast ejendom". Her er det bestemt, at man skal være godkendt af Erhvervstyrelsen for at virke som ejendomsmægler. For at opnå godkendelse skal man bla. opfylde krav til teoretisk og praktisk kunnen indenfor bolighandel, såvel som kunne præstere økonomisk sikkerhed mod evt krav. Advokater kan også agere som ejendomsmæglere, men må ikke kalde sig "ejendomsmæglere" - men kan i stedet kalde sig "ejendomsformidler".

  I loven fremgår også, at ejendomsmægleren skal rådgive både køber og sælger, men må kun repræsentere den ene part. Herudover skal der iagttages god ejendomsmæglerskik. Sælger og mægler indgår en "formidlingaftale" når en bolig skal sælges. Denne aftale må maksimalt have 6 måneders varighed, og vederlag/salær skal klart fremgå.

  Ejendomsmægleren skal værdifastsætte boligen og aftale kontantpris, beregne salgsprovenu, udarbejde salgsopstilling såvel som udkast til købsaftale. En ejendomsægler kan få bøder på op til 300.000 kr for overtrædelser af reglerne i formidlingsbekendtgørelsen, der præciserer reglerne i Lov om formidling af fast ejendom.

  Som alternativ til ejendomsmæglere findes der tjenester indenfor selvsalg, hvor man som boligejer selv kan forestå et boligsalg. Det anbefales dog fortsat at man lader en boligadvokat udarbejde købsaftalen og forestå tinglysning/refusionsopgørelse - såvel som berigtigelse. Især for andelsboliger er tjenester som Boliga selvsalg udbredt.

  Når en bolig sættes til salg, vil den som oftest blive lagt på boligsiden.dk og boliga.dk, de største boligportaler for køb/salg af fast ejendom i Danmark. Boligsiden.dk drives DE, Dansk Ejendomsmæglerforening. 

  Når man som boligsælger skal til at finde den bedst egnede ejendomsmægler, vil valget ofte falde på en med lokalkendskab, og hvor pris/ydelse hænger godt sammen. Der er en ejendomsmægler tjekliste på siden bedstemægler.dk. Her kan man også finde den bedste mægler i de større byer, såsom København, Odense og Århus. Tjek også estate østerbro for den bedst anmeldte ejendomsmægler på hele Østerbro.