• Erstatning


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Erstatning- relevante links

  Erstatning for skader efter oversvømmelse og stormfald. - Stormrådet afgør om du kan få erstatning.
  Forsikrings- og erstatningsretlig domssamling - - adgang via internet efter betaling/brugerregistrering.
  Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet - fra Retsinformation.
  Lov om erstatningsansvar - fra Retsinformation.
  Bekendtgørelse om forretningsorden for Stormrådet - fra Retsinformation.
  Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden - fra Retsinformation.
  Forsikrings- og erstatningsretlig domssamling. - (Årbog) Findes også på nettet, men fuld adgang kræver abonnement.
  Tausen, Hans Henrik : Erstatningsansvar i forbrugerforhold ved handel med fast ejendom, - 2007
  Erstatningsnævnet - behandler ansøgninger om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.
  Offerrådgivningen - er en frivillig organisation baseret på "græsrodsprincippet", uafhængig af myndigheder og tilbyder ofrene fuldstændig anonymitet. Rådgivningen er i dag målrettet alle personer, samt eventuelt pårørende, som har været udsat for en forbrydelse eller ulykke.
  Patientforsikringen - behandler ansøgninger om erstatning fra patienter, der er blevet påført en skade i forbindelse med behandling på et sygehus.