• Faderskab og medmoderskab


  Faderskab og medmoderskab- relevante links

  Faderskab - hos borger.dk.
  Orientering om faderskab - hos statsforvaltningerne.
  Aspekter vedr.faderskab - gennemgået af Danmarks Familieadvokat.
  Blanketter vedrørende faderskab/medmoderskab - på Statsforvaltningernes hjemmeside.
  Bekendtgørelse om statsforvaltningens - sager om faderskab og medmoderskab fra Retsinformation.
  Bekendtgørelse - om registrering af faderskab og medmoderskab fra Retsinformation.
  Olsen, Oia - Alene om opdragelsen. Frydenlund, 2014.
  Foreningen Far - har til formål at sikre børns og forældres rettigheder i samfundet, således at forældrene ligestilles gennem lovgivning, domspraksis og administrativ praksis.