• Færdsel


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Færdsel- relevante links

  Kørekort - - en kort gennemgang af reglerne inden for alle kategorier hos borger.dk.
  Alle færdselstavler - kan ses på teoriundervisning.dk.
  Kør sikkert på motorcykel - fra Rådet for Sikker Trafik
  Bliv sikrere på cykel - fra Rådet for Sikker Trafik
  Straf for spritkørsel - - se hvad det koster på Sikkertrafik.dk
  Automatisk trafikkontrol - - læs på Politiets hjemmeside om, hvordan der kontrolleres.
  Bestil erstatnings- eller ekstra nummerplade - via skat.dk
  Færdselsloven - fra Retsinformation
  Bekendtgørelse om brug af sikkerhedsseler - fra Retsinformation.
  Vejregelportalen - (bl.a. anlæg og drift af veje). Fra Vejdirektoratet.
  Færdselsret - se gennemgangen af retsregler, bøger, artikler, links og domspraksis - i nettjenesten Synopsis
  Sikkertrafik.dk - er en portal med gode råd og informationer om færdselssikkerhed. Bag portalen står Rådet for Sikker Trafik.
  Dansk Fodgænger Forbund - arbejder for at skabe større færdselssikkerhed og tryghed for fodgængere.
  Cyklistforbundet - arbejder for at fremme cyklismen