• Flyforsinkelse erstatning - regler og rettigheder


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Flyforsinkelse Rettigheder

  Det følger af EU-forordning 261/2004, at flypassagerer kan have ret til kontant kompensation udover erstattet flybillet, når de udsættes for flyforsinkelser over 3 timer. Reglerne har været genstand for mange retssager, grundet nogle løse formuleringer i forordningen omkring definition af forsinkelse, og ikke mindst begrebet "ekstraordinære omstændigheder". Det var først i 2007 med dommen "Sturgeon v Condor (C-402/07)" at flyforsinkelser om sådan blev betragtet på linje med flyaflysninger, der var nævnt specifikt i forordningen. Indtil da var retspraksis ikke helt klar på at dette var tilfældet.

  Allerede ved 2 timers forsinkelse kan et aflyst fly betyde erstatningsansvar for flyselskabet . ved forsinkelse uden aflysning af flight er det 3 timers forsinkelse. Forsinkelse handler om altid om ankomst-tidspunkt - ikke afgangstidspunkt. Flyet kan indhente en del forsinkelse under selv flyvningen, så selvom man ex er 4 timer forsinket ved afgang, kan flyet til tider nå at indhente netop 1 time for undgå erstatnignsansvar. Ankomsttidspunktet defineres som det øjeblik hvor flyets døre åbnes og passagerene kan komme ud - ikke tidspunktet for touchdown. Det blev afgjort i "Germanwings GmbH v. Ronny Henning (C-452/13)".

  Erstatningsansvaret kan komme på tale ved et flight der enten starter eller slutter i EU, inklusiv Tyrkiet, Norge og Schweiz. Grønland er ikke med i denne forordning, så flyvninger internt i Grønland vil normalt være ekskluderet.  Dernæst skal flyforsinkelsen ikke være forårsaget af "ekstraordinære omstændigheder". Denne formulering er nok den der har givet anledning til flest retssager.

  Ekstraordinære omstændigheder

  I de første år kunne flyselskaber i vid udstrækning påberåbe sig "tekniske årsager" som ansvarsfrifindende årsag for flyforsinkelser. Kravene er dog med tiden blevet skærpet i ex. C. van der Lans v KLM (C-257/14 fra 2015), hvor det blev lagt til grund at tekniske fej der kunne være undgået ved at udføre korrekt vedligeholdelse jf manual for flyet, ikke frigør flyselskabet for ansvar. Dermed skærpes kravene til, at flysleskaberne udfører korrekt vedligehold af fly.

  Dårligt vejr

  Modsat kan dårligt vejr i afgangs- eller ankomstlufthavn godt frifinde flyselskabet for ansvar. Dette er dog også en årsag der benyttes i flæng af flyselskabet, men her påhviler der flyselskaberne at løfte bevisbyrden for, at dette rent faktisk også var tilfældet. Man kan rimeligt let kontrollere om øvrige flyafgange var aflyst, eller det blot gjaldt denne en afgang, såvel som slå op i internationale vejr-databaser for historisk data omkring vejr-forholdene i lufthavne på specifikke tidspunkter. Men er der rent faktisk tale om dårligt vejr, slipper flyselskabet for erstatningsansvar - se Sag 214/2016.

  Kilde: Flyjura.dk