• Førtidspension


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Førtidspension- relevante links

  Principafgørelser - fra Ankestyrelsen.
  Foretag en vejledende beregning af din folke- eller førtidspension - via borger.dk.
  Lov om social pension - fra Retsinformation.
  Vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - fra Retsinformation.
  Landsforeningen for Førtidspensionister - støtter medlemmerne i forholdet til de bevilgende myndigheder.