• Forældremyndighed og Samvær


  Forældremyndighed og samvær

  At have forældremyndigheden over et barn betyder, at man har pligt til at drage omsorg for barnet, og at man kan træffe beslutninger om barnets personlige forhold. Man kan bestemme, hvad barnet skal hedde, hvor det skal bo, hvor det skal gå i skole, hvilken religiøs opdragelse barnet skal have og om barnet skal have pas - generelt hvad der har betydning for barnet.

  Hvis du har forældremyndigheden over et barn, er du også værge for barnet. Det vil sige, at du har ansvaret for barnets indtægter og formue. Forældre har som udgangspunkt fælles forældremyndighed over deres børn. En fælles forældremyndighed fortsætter, også selvom I flytter fra hinanden eller bliver skilt.

  Fælles forældremyndighed betyder, at forældrene sammen skal tage sig af barnet. I skal desuden være enige om væsentlige beslutninger vedrørende barnet, men I behøver ikke at være enige om alle beslutninger på trods af fælles forældremyndighed. Den forælder, der har barnets bopælsadresse, bestemmer selv de overordnede forhold i barnets daglige liv.

  Hvis den ene forælder ønsker at have forældremyndigheden alene, kan man søge Statsforvaltningen om ændring af forældremyndigheden. Statsforvaltningen vil indkalde jer til et møde og forsøge at opnå enighed mellem parterne. Hvis forældrene stadig ikke er enige om en ændring af forældremyndigheden, vil Statsforvaltningen sende sagen i Retten. En dommer vil her efter i en retssag træffe afgørelse om forældremyndighedsspørgsmålet. I en sådan sag vil man kunne søge fri proces, hvis man opfylder de økonomiske betingelser.


  Forældremyndighed og Samvær- relevante links

  Forældremyndighed og samvær - Hos Ankestyrelsen,familieretsafdelingen.
  Forældremyndighed - beskrevet af Danmarks Familieadvokat.
  Samvær - på Statsforvaltningernes hjemmeside.
  Med barnet i centrum - en pjece udarbejdet af Statsforvaltningerne.
  Børnetestamente - - Danmarks Familieadvokat gennemgår reglerne.
  Blanketter om Forældremyndighed - på Statsforvaltningernes hjemmeside.
  Forældreansvarsloven - fra Retsinformation.
  Vejledning om samvær - fra Retsinformation.
  Foreningen Far - har til formål at sikre børns og forældres rettigheder i samfundet, således at forældrene ligestilles gennem lovgivning, domspraksis og administrativ praksis.
  Mor og far skal skilles - er en side fra Statsforvaltningerne for børn og unge, når mor og far skal skilles.