• Forbrug


  Forbrug- relevante links

  Råd & Rettigheder - fra Forbrug.dk - her kan du finde gode tips og råd om forbrug af varer og tjenesteydelser.
  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - varetager sekretariatsfunktionen for bl.a. Forbrugerklagenævnet. Du kan læse om Forbrugerklagenævnet og finde principielle afgørelser på forbrugerområdet.
  Køb - gennemgået af Familieadvokaten.
  E-handel - - oplysninger fra forbrug.dk.
  Bankgebyrer - - indtast og sammenlign prisen på bankgebyrer hos My Banker.
  Lov om forbrugeraftaler - (Dørsalg mv., fjernsalg og løbende tjenesteydelser) fra Retsinformation.
  International købelov - fra Retsinformation.
  Lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling m.v. - fra Retsinformation (Renteloven).
  Forbrugeraftaleloven med kommentarer - ved Sonny kristoffersen, 2009.
  Patienthåndbog - af Lone Scocozza og Karsten Skawbo-Jensen, 2005.
  Aktive forbrugere - arbejder for et bedre og mere bæredygtigt forbrug.
  Forbrug.dk - er Forbrugerstyrelsens forbrugerportal som bl.a. giver adgang til uvildig information og rådgivning om godeforbrugerforhold og god markedsadfærd.
  Forbrugerombudsmandens hjemmeside - - Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med markedsføringsloven og lovene om betalingsmidler og tobaksreklamer.
  Klagenævn og ankeinstanser - hos Familieadvokaten.dk.