• Foreninger


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Foreninger- relevante links

  Foreninger og deres rolle i Danmark - gennemgået af borger.dk
  Hvad er en forening og hvad er foreningsfrihed? - - læs Wikipedias bud
  Børneattester i foreninger - behandlet af Danske Gymnastik- og idrætsforeninger
  Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt folkeuniversitetet - fra Retsinformation (folkeoplysningsloven)
  Stavnsager, Hans: Håndbog i foreningsarbejde - 2008. Findes også på nettet.
  Hansen, Per Henrik: Råd til nærdemokrati: - borgerinddragelse gennem lokalråd, foreninger og landdistriktsråd, 2007
  Werlauf, Erik: Generalforsamlingen: - håndbog for deltagere og dirigenter, 2005