• Fremtidsfuldmagt


  Fremtidsfuldmagt er en god forsikring både for de unge og de gamle. Vi ved ikke hvad dagen bringer i morgen. Med fremtidsfuldmagt er det muligt at give et andet menneske (fuldmagtshaver) lov til at handle på dine vegne i fremtiden. Dermed kan man sikre sig, hvis man en dag kommer ud for en ulykke eller bliver syg.

   

  Uden fremtidsfuldmagt er det en længere proces at få en pårørende oprettet som værge og det er ikke nødvendigvis den bedste løsning for hverken den pårørende eller dig. Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan du selv (ikke Statsforvaltningen) vælge, hvem der skal repræsentere dig og forsvare interesser af f.eks. dine umyndige børn. På baggrund af fremtidsfuldmagten får fuldmagtshaver mulighed for at træffe beslutninger om for eksempel bankforretninger eller personlige beslutninger vedrørende pleje og omsorg. 

   

  Fremtidsfuldmagten er derfor den enestående mulighed for dig selv og dine pårørende til at sikre, at den del af dit liv, hvor du er indisponibel, forløber så godt som muligt og uden stort administrativt besvær for jer.

   

  En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der ikke aktiveres med det samme, men først bliver aktiveret i det tilfælde, hvor man efter en læges vurdering ikke længere er i stand til at varetage egne personlige eller økonomiske interesser. Så længe du som fuldmagtsgiver selv er i stand til at varetage dine forhold, ligger fremtidsfuldmagten passiv i Fremtidsfuldmagtsregistret.

   

  Indhold

  Når du skal oprette en fremtidsfuldmagt, er der særligt to forhold, du bør tage stilling til:

  -           du skal tanke om hvilke forhold, du ønsker at fremtidsfuldmagten skal omfatte: er det personlige forhold, økonomiske forhold eller begge dele.

  -          du bør også overveje, hvem der skal handle på dine vegne. Det er muligt at indsætte flere fuldmagthavere/fremtidsfuldmægtige, således at disse skal træffe beslutningerne om dig i fællesskab.

   

  Hvis du har brug for rådgivning om, hvad fremtidsfuldmagten skal indeholde, og hvordan den bør formuleres, kan du vælge at få juridisk rådgivning, f.eks. hos en advokat. Advokaten kan også hjælpe dig med at udfylde fremtidsfuldmagten korrekt, i overensstemmelse med dine ønsker.

   

  Registrering

  Fremtidsfuldmagter skal oprettes og underskrives digitalt på www.tinglysning.dk. Herefter skal den vedstås for en notar ved byretten. Notaren skal bekræfte, at du er i stand til at handle fornuftsmæssigt, når du opretter fremtidsfuldmagt.

  Tilsyn

  Det er Statsforvaltningens opgave at sætte fremtidsfuldmagten i kraft. Statsforvaltningen kan starte en tilsynssag, hvis Statsforvaltningen ved en henvendelse eller på anden måde bliver opmærksom på forhold, som må antages at være i strid med fuldmagtsgivers interesser.

  Statsforvaltningen kan på baggrund af en tilsynssag om nødvendigt sætte fremtidsfuldmagtsforholdet ud af kraft.

  Som fuldmagtsgiver kan du udpege et privat tilsyn. Tilsynspersonen kan f.eks. være en advokat, en revisor eller en person, som du i øvrigt har tillid til. Tilsynet og dets omfang skal være nærmere fastlagt i fremtidsfuldmagten.

  Ændring og tilbagekaldelse

  Indtil Statsforvaltningen har sat fremtidsfuldmagten i kraft, kan den ændres eller tilbagekaldes af dig som fuldmagtsgiver med hjælp af en notar.

  Efter ikraftsættelsen kan fuldmagten kun ændres eller tilbagekaldes, hvis du er i stand til at forstå betydningen heraf.

  Ansøgningen om ændring skal indsendes til Statsforvaltningen, der vurderer, om betingelserne for at ændre eller tilbagekalde er opfyldt.