• Gældsbrev


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Gældsbrev

  Et gældsbrev er et lånedokument (en skriftlig aftale) om, at en person har lånt penge til anden person. Gældsbrevet er et juridisk gældende dokument, som man bruger til at holde styr på omstændighederne for gælden. Derudover bruger man gældsbrevet som en sikkerhed for, at gælden rent faktisk vil blive betalt på et tidspunkt.

   

  Selvom der ikke er nogen specielle formkrav til selve gældsbrevet, så er der alligevel et par detaljer, du kan og bør være opmærksom på.

   

  Indhold

  Gældsbrevet skal som minimum indeholde informationer om den person, som låner penge og den person, som udlåner pengene. Man kan med fordel beskrive, at der er tale om et gældsforhold. Derudover skal det indeholde en underskrift fra begge parter for at have juridisk gyldighed.

  Juridisk set vil dette betyde, at SKAT ikke anser det som en overførsel eller en gave – hvormed låntager ellers skulle have betalt afgift eller skat af dette.

   

  I må gerne skrive i gældsbrevet betingelser og vilkår for låneforholdet samt angivelsen af eventuelle tidspunkter for afdrag (ikke nedskrivning eller frigivelse), rentesats samt plads til notering af foretagne afdrag samt hvornår gælden senest skal være tilbagebetalt. Undlader I at skrive i dokumentet, hvornår gælden skal være tilbagebetalt, så træder § 5 i Gældsbrevsloven i kraft, og den siger, at skyldneren er forpligtet til at betale gælden, så snart fordringshaveren forlanger det, og berettiget til at betale til enhver tid.

   

  Familielån

  Et gældsbrev er en nem måde at tilgodese familiemedlemmer med større beløb uden at beløbet bliver genstand for betaling af gaveafgift.

  Gældsbreve ses typisk udarbejdet i forbindelse med familieoverdragelser af fast ejendom, hvor en del af købesummen finansieres ved gældsbrev (familielån). I mange situationer vælger forældrene at give deres barn X antal kroner i form af et rente- og afdragsfrit lån via udarbejdelsen af et gældsbrev.

   

  Anfordringslån

  Det der kaldes et anfordringslån, er et lån, som til enhver tid kan opsiges af den der giver lånet, kaldet långiver. Årsagen til, at det kaldes et “anfordrings”-lån er, at lånet består indtil der gives meddelelse om lånets opsigelse, hvorefter beløbet skal tilbagebetales af låntager. Långiver kan til enhver tid kræve lånet indfriet og låntager vil også til enhver tid kunne tilbagebetale lånet.

   

  Gyldighed

  Man kan sagtens selv stå for udfærdigelsen af et 100% juridisk bindende gældsbrev.

  Selvom du ikke kan tinglyse et gældsbrev, så kan du alligevel skabe tryghed og sikkerhed for indfrielse af gælden på anden vis.

  Man kan inkludere i gældsbrevet, at du som långiver kan kræve gældsbeløbet tilbagebetalt med X antal ugers varsel og derudover skal man huske at få lavet en kopi, som du kan give ud til andre personer, som kan passe på dokumentet, foruden dit eget eksemplar.

  Mange vælger dog alligevel at få en advokat indover, hvis der er tale om større pengebeløb. I så fald er man helt sikker på at have fået de nødvendige detaljer med, som bestemmer omstændighederne i tilfælde af tvister og lignende.