• Handicappede


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Handicappede- relevante links

  Ledsageordningen - på borger.dk
  Ansøgning om tilskud til hjælpemiddel, boligindretning m.v. - hos borger.dk
  Lov om social service - fra retsinformation.
  Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. - fra retsinformation.
  Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven - fra retsinformation.
  Dansk Handicapforbund - arbejder for, at mennesker med handicap får de samme muligheder i samfundet som ikke-handicappede.
  DUKH -den uvildige konsulentordning på handicapområdet - rådgiver i enkeltsager mellem en borger med handicap og en myndighed.
  Kommunale Handicapråd - giver information og redskaber til at arbejde med kommunale handicapråd og kommunal handicappolitik. Bag siden står Center for Ligebehandling af Handicappede.