• Husk Testamentet


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Der kan være mange grunde til at oprette et testamente. Hvis du for eksempel står og skal købe hus med din kæreste og gerne vil sikre, at han eller hun arver dig, hvis du har et ønske om at testamentere en del af din formue til en anden, der ikke indgår i arverækkefølgen, eller ønsker at dine børn kun modtager deres tvangsarv og, at resten går til andre, er det nødvendigt at oprette et testamente. Der findes forskellige typer af testamenter. Dem gennemgår vi her, så få du får et overblik over fordele og ulemper ved de forskellige typer.


  Vidnetestamente

  Den type af testamente, man oftest tænker på, når man ikke har prøvet at oprette et testamente er vidnetestamentet. Det er den type af testamente, hvor du skal finde to vidner, der vil skrive under på testamentet. Et vidnetestamente skal udarbejdes skriftligt og de to vidner skal være tilstede samtidigt. Vidnerne skal skrive under på testamentet, så snart du som opretter af testamentet har skrevet under. De to vidner skal vide, at de skriver under på et testamente og, der stilles en række krav for at vidnerne kan erklæres egnede – de såkaldte gyldighedsbetingelser:

   

  ·         Vidnerne skal være myndige. De skal have forståelse for betydningen af deres underskrift. De må derfor ikke være psykisk syge, demente, forbigående sindsforvirrede, psykisk udviklingshæmmede.

  ·         Vidnerne må ikke selv have en personlig interesse i, at testamentet bliver oprettet. Det vil sige, at hverken dem selv eller deres familie, må stå som begunstigede i testamentet. I tillæg må en institution eller person, som vidnerne er særligt tilknyttede til, heller ikke være blandt de begunstigede. Derudover må der ikke være omstændigheder, der kan så tvivl om de to vidners habilitet.

   

  Ud over disse gyldighedsbetingelser, bør vidnerne ifølge loven afgive en lang række oplysninger, når de skriver under på testamentet. Selvom oplysningerne ikke er gyldighedsbetingelser, vil de veje tungt i forhold til at bevise, at vidnerne var tilstede. Ved et vidnetestamente skal man altså holde tungen ekstra lige i munden, da der kan sås tvivl om gyldigheden, hvis ikke alle forhold er overholdt.

   

  Notartestamente

  Et notartestamente er en type af testamente, hvor man ikke har de to private vidner til at stå inde for testamentets gyldighed, men derimod en notar, der er ansat ved Skifteretten. Det vil sige, at du skal have et testamente oprettet hos en advokat og dernæst have en tid i Skifteretten, hvor både du og en notar skal skrive under og hvor notaren skal afgive en erklæring om:

  ·         At din identitet er ægte

  ·         At du er i stand til fornuftmæssigt at oprettet testamentet

  ·         Hvilke tilstedeværende, der var ved testamentets underskrivning

  ·         Andre omstændigheder af betydning for dit testamentes gyldighed

   

  Fordelen ved et notartestamente er, at notaren med sin medvirken står inde for at alt foregår på rette vis. At du som opretter er ved dine fulde fem og derfor kan oprette et gyldigt testamente. Hvis et testamente er oprettet som et notartestamente og opretteren dermed er blevet bedømt testamentshabil af notaren, har det en meget stærk bevismæssig værdi. Det betyder, at det efterfølgende vil være meget svært for eventuelle utilfredse arvinger at opnå en tilsidesættelse af testamentet ved at henvise til en manglende testamentshabilitet.

   

  En yderligere fordel ved et notartestamente er, at notaren sender en kopi af testamentet ind til Centralregistret for Testamenter. Det betyder at testamentet ikke kan forsvinde, men automatisk vil blive hentet frem, når Skifteretten modtager din dødsanmeldelse. Det er naturligvis stadig vigtigt at opbevare dit testamente et sted, der er sikkert, men skulle det blive væk, er det ikke en katastrofe, da der findes en kopi i Centralregistret. Derfor vil en advokat altid anbefale, at du opretter et notartestamente. Det er det sikreste både oprettelsesmæssigt og opbevaringsmæssigt.

   

  Nødtestamente

  Er du ude for en nødsituation, hvor du har behov for at oprette et testamente, er der noget der hedder et nødtestamente. Det kan man ty til i tilfælde, hvor man ikke kan få oprettet et vidne- eller notartestamente. Ved et nødtestamente er der ingen krav til, hvilken form det skal have. Det vil sige, at det kan være i form af en sms, talebesked, e-mail mm. Kravet er kun, at det oprettes i en nødsituation og efter 3 måneder bortfalder dets gyldighed.