• Konfliktråd og Konfliktløsning


  Konfliktråd og Konfliktløsning- relevante links

  Konfliktråd - - fra Det kriminalpræventive Råd.
  Konfliktløsning - Værd at vide. 2016. [Online]. Side 264 ff. Små artikler om konflikter, mediation, retsmægling og konfliktmægling hos Ældresagen.
  Lov om konfliktråd i anledning af en strafbar handling - fra Retsinformation.
  Lov om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter og arveloven - (Retsmægling m.v.) fra Retsinformation.
  Dalberg-Larsen, Jørgen: Mægling, ret og samfund: - perspektiver på mægling, 2009.
  Konflikt og kontakt: - om at forstå og håndtere konflikter ved Else Hammerich og Kirsten Frydensberg, 2009.
  Mediationsprocessen i praksis - ved Hans Boserup og Susse Humle, 2012.
  Center for Konfliktløsning - er en medlemsforening og et forum for kurser, træning, rådgivning og projekter inden for konfliktløsning og mægling.
  Mediatoradvokater - er en gruppe advokater, der har specialiseret sig i konfliktløsning indenfor familieområdet, bl.a. arveforhold.