• Kontanthjælp


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  KONTANTHJÆLP


  Kontanthjælp, der tidligere gik under navnet bistandshjælp, er en social ydelse, som du kan modtage fra det offentlige i tilfælde af, at du ikke er i stand til at forsørge dig selv eller din familie.

  Man kan sige, at kontanthjælpen er en rettighed, som alle danske borgere i princippet har, hvis de opfylder en række kriterier.

  Det betyder, at kontanthjælp altså ikke er en ydelse, som du eksempelvis selv skal betale ind til for at være berettiget til, hvilket for eksempel er tilfældet med dagpenge (din forsikring i tilfælde af, at du bliver arbejdsløs en dag).

  Kontanthjælpen altså en ydelse, som alle danskere i princippet er berettiget til – uanset hvilket erhverv de arbejder inden for, eller hvad de tjener.

   

  Er du under 30 år uden en uddannelse.

  Du kan søge om uddannelseshjælp, hvis:

  • du er under 30 år
  • du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse
  • du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør
  • den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv og din familie, og at du ikke forsørges af andre
  • behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

   

  Sats (år 2019) for enlige modtagere uden børn er 10.159 kr.

   

  Er du under 30 år med en uddannelse.

  Du kan søge om kontanthjælp. Din kommune vurderer, om du er jobparat eller aktivitetsparat altså om du kan arbejde, eller om du har problemer, der gør, at du ikke kan tage et arbejde inden for tre måneder.

  Kontanthjælpen afhænger også af, om du har formue eller indtægter. Hvis du er gift, påvirker din ægtefælles formue og indtægt, hvor meget du kan modtage i kontanthjælp.

   

  Er du 30 år eller derover.

  Du kan søge om kontanthjælp, hvis:

  •         du er fyldt 30 år
  •        du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv
  •         den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv eller din familie, og at du ikke forsørges af andre
  •        dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

  10.000 kr. pr. person.

  Man kan ikke få kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis man selv eller ens ægtefælle har formue på over 10.000 kr. pr. person. Ægtefæller må tilsammen eje op til 20.000 kr. Formue er for eksempel penge og værdier, som let kan omsættes til penge. Også biler og sommerhuse betragtes som formue. En stor friværdi i egen bolig kan også i nogle tilfælde betragtes som formue.

   

  225 – timersreglen.

  Hvis du har modtaget kontanthjælp eller uddannelseshjælp i sammenlagt 1 år i løbet af de sidste 3 år, skal du have arbejdet mindst 225 timer inden for de seneste 12 kalendermåneder. Ellers kan din ydelse blive sat ned, og hvis du er gift, kan den helt bortfalde. Kun almindeligt ustøttet arbejde tæller med. Virksomhedspraktik og løntilskud tæller ikke med.

   

  SATS 2019

  Fyldt 30 år, forsørger børn :15.180 kr. pr. md.

  Fyldt 30 år, andre :11.423 kr. pr. md.

  Enlige forsørgere under 30 år:14.510 kr. pr. md.

  Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud10.151 kr. pr. md.

  Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)11.423 kr. pr. md.

  Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt15.180 kr. pr. md.

  Under 30 år, psykisk syg, udeboende11.423 kr. pr. md.

  25-29 år, udeboende: 7.363 kr. pr. md.

  25-29 år, hjemmeboende3.553 kr. pr. md.

  Under 25 år, udeboende7.363 kr. pr. md.

  Under 25 år, hjemmeboende3.553 kr. pr. md.

  Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg15.180 kr. pr. md.

   

  Kontanthjælp- relevante links

  Temaside fra Beskæftigelsesministeriet.
  Lov om aktiv socialpolitik hos Retsinformation.
  Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats hos Retsinformation.
  Vejledning om Lov om en aktiv socialpolitik fra Retsinformation.
  Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik fra Retsinformation.
  Kontanthjælp - - oversigt over reglerne i borger.dk.
  Lov om social service - fra Retsinformation.
  Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område - (Regler om anvendelsesområdet, behandling af klager, praksiskoordinering, brugerråd, statistik m.m.) fra Retsinformation.
  Børn & unge håndbogen - : servicelovens regler om børn og unge ved Erik Jappe (Årbog).
  Frivilligcenter SR-Bistand - er en netværksopbyggende medlemsorganisation, stiftet i 1975. Den yder gratis rådgivning uanset brugerens køn, alder, race, religiøse eller politiske overbevisning.