• Landbrug


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Landbrug- relevante links

  Landbrugsret m.v. - - se advokat Jørgen U. Grønborgs (fra Synopsis) gennemgang af retsregler, bøger, artikler og domspraksis.
  Code of Practice - : er Danish Crown's regelsæt til landmanden. Regelsættet omfatter en række krav ud over lovgivningen - dels branchekrav dels specifikke Danish Crown krav.
  Tilskudsguide - er en oversigt over støtteordninger inden for landbrugsområdet fra NaturErhvervsstyrelsen. Her findes vejledninger og skemaer.
  Bekendtgørelse om lov om landbrugsejendomme - fra Retsinformation.
  Lov om drift af landbrugsjorder - fra Retsinformation.
  Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport - fra Retsinformation.
  Økologiloven - fra Retsinformation.
  Oversigt over love og regler på økologiområdet - fra Miljø- og Fødevarerministeriet.
  EU's landbrugspolitik - . Den Europæiske Union.
  Etablering og finansiering i landbruget - . Videnscenter for Landbruget. 2012.
  Mortensen, Peter: Landbrugsloven - . 2011.
  Landbrug & Fødevarer - er hovedorganisation for det samlede landbrugs- og fødevareerhverv.
  Landbrugsinfo - er en del af SEGES, der er det nye navn for Videnscentret for Landbrug og Videnscentret for Svineproduktion.