• Landdistrikter


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Landdistrikter- relevante links

  Landdistrikt - - definition fra Wikipedia.
  Plansystem DK. - Se hvad der er kommet af lokalplaner, kommuneplaner m.v. inden for dit lokalområde. Alle planer skal være indberettet senest oktober 2008. Udarbejdes af Servicefællesskabet for Geodata.
  Tilskudsguide for landdistrikter - - orientering om såvel nye som gamle ordninger. Med ansøgningsmateriale.
  Landdistriktloven - fra Retsinformation
  Lov om byfornyelse og udvikling af byer - (Byfornyelsesloven) fra Retsinformation.
  Bekendtgørelse om tilskud til jordbrugere på visse småøer - fra Retsinformation.
  Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne - fra Retsinformation
  Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader i landdistrikterne - fra Retsinformation
  Håndbog for lokale aktionsgrupper - af Ditte Mandøe Andreasen og Gitte Elton Nielsen, 2007. Findes også på nettet
  Landdistrikternes fællesråd - arbejder for at fremme en borgervenlig landdistriktsudvikling og -politik og at fremme en bæredygtig udvikling indenfor områderne bolig, erhverv, naturmiljø og menneskelig trivsel i landdistrikterne.
  Landsforeningen af Gylleramte - arbejder for at mindske generne for de gylleramte.
  Landsbyerne i Danmark - er en folkelig landsforening, som støtter det arbejde, der gennem samarbejde mellem landsbysamfundenes beboere, politikere og myndigheder gøres for at bevare og videreudvikle landsbysamfundene og disses fysiske, kulturelle og demokratiske muligheder og værdier.