• Ligestilling


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Ligestilling- relevante links

  Etnisk ligestilling og ligestilling - fra borger.dk
  Love og regler - fra Beskæftigelsesministeriet.
  Klag til Ligebehandlingsnævnet. - Her kan du udfylde et on-line klageskema.
  Lov om ligestilling af mænd og kvinder - fra Retsinformation.
  Ligelønsloven - fra Retsinformation.
  Ligestillingslovene med kommentarer - ved Agnete Andersen, Ruth Nielsen, Kirsten Precht, 2 bd., 2015.
  Lige muligheder - frie valg? - om det kønsopdelte arbejdsmarked gennem et årti ved Ruth Emerek & Helle Holt, 2008.
  Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet - - forskelsbehandlingsloven ved Finn Schwarz og Jens Jakob Hartmann, 2011.
  LO - er paraplyorganisation for 17 fagforbund og tager sig af fagbevægelsens overordnede opgaver, herunder ligestilling.
  Ligebehandlingsnævnet - behandler klager over forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national oprindelse, social oprindelse og etnisk oprindelse. Uden for arbejdsmarkedet behandler nævnet klager over forskelsbehandling på grund af køn, race og etnisk oprindelse.