• Menneskerettigheder


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Menneskerettigheder- relevante links

  Den Europæiske Menneskerettighedskonvention - - Institut for menneskerettigheder kommenterer og forklarer de enkelte artikler.
  UN´ s - verdenserklæring om menneskerettigheder.
  Menneskerettigheder - - nettjenesten Synopsis gennemgår retsregler, bøger, artikler og domspraksis.
  Europarådet - har en oversigt på engelsk over indholdet i Menneskerettighedskonventionen.
  Grundlæggende - menneskerettigheder i og udenfor EU.
  Klag - til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol via borger.dk.
  Lov - om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fra Retsinformation (Inkorporeringsloven).
  Bekendtgørelse - om politiets sikring af den offentlige orden fra Retsinformation (Ordensbekendtgørelsen).
  Faye Jacobsen, Anette: Menneskerettigheder, - demokrati og retssamfund, 2008.
  Strafferet og menneskeret. - Af Trine Baumbach, 2014.
  Kjølbro, Jon Fridrik: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention : - for praktikere, 2007.
  Fængsler og menneskerettigheder - ved Hans Jørgen Engbo og Peter Scharff Smith, 2012.
  Institut for Menneskerettigheder - samler viden om menneskerettigheder i Danmark, i Europa og internationalt.
  Human Rights Watch - er en af verdens førende, uafhængige organisationer til forsvar for og beskyttelse af menneskerettighederne.