• Miljø


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Miljø- relevante links

  Læs om affald, - forurening, støj, kemikalier m.v. hos Miljøstyrelsen.
  Miljøreglerne for olietanke - hos Miljøstyrelsen
  Lov om Miljøbeskyttelse - fra Retsinformation.
  Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (mindre virksomhed) - fra Retsinformation (Godkendelsesbekendtgørelsen).
  Affaldsbekendtgørelsen - fra Retsinformation.
  Lov om landbrugsejendomme - fra Retsinformation.
  Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter - fra Retsinformation.
  Regler, direktiver, love og bekendtgørelser om støj - fra Miljøstyrelsen.dk.
  Danmarks Naturfredningsforening - arbejder for at redde truet natur overalt i Danmark.
  Klimadebat.dk - er et bredt samlende, uafhængigt debatforum.
  Miljøstyrelsen - er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og administrerer lovgivningen om miljøbeskyttelse.
  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi - leverer rådgivning og viden om natur, miljø og energi.
  Strøm og prissammenligning