• Natur


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Natur- relevante links

  Hvor må jeg færdes? - gennemgået af Styrelsen for vand- og Naturforvaltning.
  Med hund i naturen - - hos Styrelsen for vand- og Naturforvaltning.
  Beskyttede arter i Danmark - og Rødlisten: fortegnelsen over fredede dyr og planter i Danmark
  NATURA 2000 - Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU.
  Lov om naturbeskyttelse - fra Retsinformation.
  Bekendtgørelse om offentlighedens adgang færdsel og ophold i naturen - fra Retsinformation
  Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet - - søg i samlingen.
  Danmarks Naturfredningsforening - arbejder for at redde truet natur overalt i Danmark.