• Pantebrev


  PANTEBREV

  Et pantebrev er et dokument, som bliver brugt til at stille sikkerhed i fast ejendom. Med et pantebrev stiller du din ejendom i pant til personen eller finansieringsinstituttet, der tilbyder dig lånet. Det betyder, at f. eks. låneinstituttet bliver panthaver i boligen og kan sælge boligen, hvis betalingen er uregelmæssig.  Et pantebrev er en mulighed for at restfinansiere dit huskøb ud over dit realkreditlån og udbetaling. Pantebrevet kan altså gå ind at dække de sidste typisk 15 %. 

  Du har væsentlig frihed, hvis du vælger at lade din restfinansiering komme fra et pantebrev. Du kan typisk vælge mellem en løbetid på 10 og 30 år, så du kan indrette de månedlige betalinger efter hvor meget råderum, som du har i din økonomi. 

  Der findes flere forskellige typer af pantebreve.

  Realkreditpantebrev

  Når man køber ejendom, bliver lånet som regel finansieret gennem et realkreditlån. Ved et realkreditlån tager man pant i sin ejendom. Det betyder, at banken har en garanti mod at udstede lånet.

  Ejerpantebrev

  Et ejerpantebrev bruges til at stille sikkerhed for boliglånet i fast ejendom. Med et ejerpantebrev er der ikke nødvendigvis renter og afdrag med bestemte lånebeløb hver eneste måned. I stedet er der blot en garanti for kreditor at få sine penge igen. Det sker, hvis låntageren ikke kan betale pengene tilbage.

  Sælgerpantebrev

  Sælgerpantebrevet kan være et alternativ til at optage et boliglån. Sælgerpantebrevet er en handel mellem sælger og køber af huset. Reelt set ”låner” sælger nogle af pengene til køber i forbindelse med salget. Det betyder, at køber skal betale penge til sælger - præcis som ved optagelse af et andet lån. I modsætning til ejerpantebreve bliver et sælgerpantebrev forrentet, og der skal afdrages på det præcis som et almindeligt boliglån. Sælgerpantebreve kan sælges videre til tredjepart. Har sælger i en ejendomshandel valgt at udstede et sælgerpantebrev kan sælger vælge at sælge dette videre til en privat investor, et finansieringsinstitut eller en helt tredje. 

  Skadesløsbrev

  Et skadesløsbrev kan udskrives, hvis der er et mellemstående mellem låner og låneinstituttet. Det bruges som regel, hvis der er en kassekredit, som ikke er dækket. Derfor er det også et dokument, som ikke har lige så stor indflydelse i bolighandlen som andre pantebreve.

  Pantebrevslån

  Du har også mulighed for at restfinansiere dit køb af fast ejendom med et pantebrevslån. Et pantebrevslån er et lån med sikkerhed i din bolig ligesom et ejerpantebrev. Ydelsen og renten vil typisk være fast i modsætning til et almindeligt boliglån. Med et pantebrevslån har du mulighed for at dække op til 95 % af din købesum, da du låner i din egen friværdi. Dette er 15 % mere end de 80 %, som du maksimalt kan dække med et realkreditlån. 

  Hvor meget du kan låne med et pantebrevslån afhænger af, hvilken bolig du vil købe og din egen økonomiske situation. 

  Der skal i anledning af et pantebrevslån oprettes et almindeligt pantebrev. Dette skal tinglyses. Du bærer typisk som pantebrevslåntager denne udgift til tinglysningen, hvilken er på 1.660 kroner plus 1.5 % af lånets hovedstol.


  Står du og skal tegne et pantebrevslån, eller vil sælger give dig et sælgerpantebrev, skal du især være opmærksom på:

  Renten,

  Afregningskursen,

  Indfrielsesbetingelser.


  De fleste bolighandler i Danmark bliver gennemført ved en finansiering, der ser således ud:

  80 % af boligsummen dækkes som et realkreditlån,

  15 % dækkes som et boliglån eller et pantebrev,

  5 % dækkes af egen opsparing, altså som udbetaling.


  Pantebrevslånet giver mulighed for at dække 95 % uden brug af hverken et realkreditlån eller et boliglån. Det vil dog ofte være billigere at benytte muligheden for at dække 80 % af lånet med et realkreditlån fra et af de fire danske realkreditinstitutter.

  Hvorvidt et pantebrev eller et boliglån er den billigste løsning for dig afhænger meget af dine muligheder – du bør indhente tilbud fra din bank på et boliglån og fra et finansieringsinstitut på et pantebrevslån for at se, hvad der for dig giver bedst mening - og hvad renten på pantebrevslånet bliver.

  Afgiftspantebrev

  Et afgiftspantebrev er et afgiftspantebrev en unik type af pantebrev. Det er en måde at parkere tinglysningsafgift til senere brug. Med andre ord så er et afgiftspantebrevs hovedopgave at spare tinglysningsafgiften på et eventuelt fremtidigt pantebrev, hvilket kan lade sig gøre grundet, at der intet gældsforhold er. Et afgiftspantebrev kan bruges som betaling for tinglysningsafgiften, hvis der senere hen skal optages et lån i ejendommen. Tinglysningsafgiftsloven giver muligheden for, at en eventuel køber, kan modregne hovedstolen fra et gammelt pantebrev i hovedstolen på et nyt pantebrev, før man altså beregner tinglysningsafgiften.

  Dog er det et krav, at hovedstolen på det gamle pantebrev aflyses med den andel af hovedstolen, som man har modregnet på det nye pantebrev.

  Tinglysning/Indfrielse

  Har du først fundet din ejendom skal du huske at finde en boligadvokat, som kan bl.a. hjælpe dig, så du kan sikre dig en juridisk korrekt udførsel af tinglysningen. Ved tinglysning af et pantebrev beregnes afgift på 1,5 % af lånets hovedstol, samt 1.660 kr. i fast registreringsgebyr. Hvis sælger har tinglyst et pantebrev i ejendommen til sikkerhed for et lån, som skal indfries i forbindelse med handlen, er det muligt, at den afgift, der er betalt på lånet, under visse betingelser kan ”overføres” til købers nye lån, når visse betingelser er opfyldt – en såkaldt stempel refusion. Dette medfører en besparelse hos køber.

  Pantebreve, der er betalt ud eller indfriet før lånet udløber, forsynes med en påtegning om indfrielsen – en kvittering. Kvitteringen er kreditors godkendelse af at debitor har indfriet pantebrevet, og at pantebrevet derfor kan aflyses af tingbogen. Kvitteringen er debitors bevis for indfrielsen.