• Patenter og Varemærker


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Patenter og Varemærker- relevante links

  Definition - af et varemærke fra Kontoret for harmonisering i det indre marked.
  Indlevér - elektronisk ansøgning om patent via Patent- og Varemærkestyrelsen.
  Søg i patenter - fra hele verden i Espacenet hos Patent- og Varemærkestyrelsen.
  Søg europæiske patenter - hos European Patent Office (EPO) - Det europæiske Patentkontor.
  Gældende love - og regler om immaterielle rettigheder fra Patent- og Varemærkestyrelsen.
  Lov om brugsmodeller - (Brugsmodelloven) fra Retsinformation.
  Lov om hemmelige patenter - fra Retsinformation.
  Rosenmeier, Morten - Introduktion til immaterialret, 2014.
  Redegørelse - om patentreformen, 2014.
  Techtrans - er et åbent forum for alle, der søger information om kommercialiseringssamarbejdet mellem offentlige forskningsinstitutioner og virksomheder.
  Patent- og Varemærkestyrelsen - vejleder ansøgere om bl.a. aftaleindgåelse og standardkontrakter og orienterer om love og regler indenfor patenter, varemærker og brugsmodeller.
  Opfinderrådgivningen - hos Teknologisk Institut tilbyder gratis rådgivning til private opfindere.