• Patientrettigheder


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Patientrettigheder- relevante links

  Klage over fejl - og rettigheder som patient. Fra Netdoktor.
  Via Styrelsen for Patientsikkerhed - klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen.
  Sundhedsloven - fra Retsinformation.
  Bekendtgørelse - om de regionale patientkontorers opgaver og funktioner fra Retsinformation.
  Kristensen, Kent: - Sundhedsjura: patienters retsstilling, sundhedspersoners ansvar, myndigheders tilsyn, 2014.
  Sundhed og jura - : sundhedsretlige perspektiver på sundhedsvæsen, sundhedspersoner og patientrettigheder, 2013.
  Håndbog for psykiatribrugere - og pårørende : kend dine rettigheder ved Ellen Margrethe Basse og Knud Kristensen, 2013.
  Danske Patienter - er patientforeningernes paraplyorganisation og patienternes talerør over for offentligheden.
  Dansk Selskab for Patientsikkerhed - er et uafhængigt forum, der arbejder for at fremme patientsikkerheden.