• Persondata


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Persondata- relevante links

  Informationspjece om persondataloven - fra Datatilsynet.
  Persondataloven, - især for it-folk. Pjece udgivet af PROSA (Forbundet for it-professionelle).
  Datasikkerhed i borgerservicecentre - - regler og praksis, fra Datatilsynet.
  Lov om behandling af personoplysninger - fra Retsinformation.
  Love, bekendtgørelser og vejledninger - med relation til persondataloven på Datatilsynets hjemmeside.
  Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger - i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) fra Retsinformation.
  Blume, Peter: Databeskyttelsesret, - 2013
  Hagelund, Bente: Sagsbehandling i øjenhøjde, - 2014
  Høilund, Dorte: - Persondataloven, en indføring, 2014.
  Datatilsynet - er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med at reglerne i persondataloven overholdes.