• Politiet og Borgeren


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Politiet og Borgeren- relevante links

  Retsplejeloven - forklaret af Wikipedia.
  Klage over Politiet. - Pjece fra Politiklagemyndigheden.
  Blanketter og ansøgningskemaer - af forskellig slags findes på Politi.dk.
  Retsplejeloven - fra Retsinformation.
  Cirkulære om stikprøvevisitation - fra Retsinformation.
  Henricson, Ib: International politiret, - 2010
  Bjørn Hansen, Michael: Dig og politiet, - 2011
  Det Kriminalpræventive Råd - forebygger kriminalitet og medvirker til at skabe et tryggere samfund.